Den kompetenta eleven, i anpassad grundskola/ särskola

-vår kunskapssyn avgör!

 

Vi vill alla att våra elever ska lyckas, men hur skapar vi bättre förutsättningar för detta i anpassad grundskola/särskola?

 

Alla elever är kompetenta! Deras framgång hänger till stor del på ”huret”, dvs hur vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling för varje enskild individ. Och hur vi ser på eleven får en avgörande betydelse för hur vi skapar möjligheter för lärandet såväl kunskapsmässigt som socialt.

 

Denice Sverla har fått ett flertal pedagogiska utmärkelser. Den  senaste fick hon på Skolledare21 för årets Demokratiarbete och för sitt framgångsrika arbete med sina elever och personal, som bl a resulterat i en fantastisk bok ”Judith och muppskolan” https://www.uniq70.com/ Arbetet har blivit uppmärksammat i TV och press.

 

Föreläsningen varvar forskning med exempel från Denice framgångsrika och mycket uppskattade arbetssätt. Det centrala budskapet i föreläsningen är att de som arbetar med höga förväntningar och hög tilltro din elevens egna förmåga, skapar möjligheten att ge varje individ den rätt till utveckling och framtid som de har kapacitet för. 

 

Detta ingår i föreläsningen:

Skolpersonal 

– Forskning kring elevsyn och dess konsekvenser för lärandet 

– Utformningen av undervisning i grundsärskolan då och nu 

– Krocken med det sociokulturella lärande med en individbaserad undervisning 

– Värdegrund i grundsärskolan, hur formar vi tillgångar och ökar elevers metakognitiva förmåga kring deras egna styrkor och utmaningar i verksamheten? 

– Praktiska exempel på hur man kan arbeta med höga förväntningar i skolan

 

 Förvaltning/nämndemän 

– Vad för verksamhet skapar vi förutsättningar för att alla ges möjlighet till att bli en tillgång i ett framtidsperspektiv? 

– Så skapar ni en grund- och gymnasiesärskola som är framtidsförberedande 

– Målgruppen med intellektuell funktionsnedsättning i ett skol- och yrkesperspektiv 

– Att ha höga förväntningar i och på en verksamhet

 

Vi skapar tillgångar i de individer vi möter i skolan, så låt oss tillsammans tänka kring hur vi skapar och formar tillgångar i ett samhällsperspektiv i skolans verksamhet.

Efter föreläsningen så vill jag att deltagarna har fått med sig detta:

Insikt i att min yrkesroll och praktik är avgörande för hur jag ger elever möjlighet till utveckling. Det handlar om hur jag ser på eleven i svårighet snarare än med svårigheter. Efter en föreläsning har deltagarna fått nya perspektiv på hur man kan praktisera efter höga förväntningar på målgruppen, att tänka kring hinder och utmaningar ersätts med ett sätt att tänka kring möjligheter och arbeta kring de förutsättningar jag ges på ett effektivt och utvecklande sätt.

 

Målgrupp;

Grundsärskola

Gymnasiesärskola

Särskilda undervisningsgrupper

Nämndemän

Utbildningsförvaltningar

Grundskola med integrerade elever

 

Omfattning.

1 tim, inspirationsföreläsning

Halvdag

Heldag

Vi skapar dock helst en fördjupande process över flera kurstillfällen.

 

 

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Denice Sverla