Vår vision!

Hållbar kompetensutveckling som fördjupar – förstärker – förbättrar

Utbildningar och konferenser

Aktuellt!!

Hållbar arbetssituation i förskolans vardag – för personal och barn  
       

Ett digitalt kompetensutvecklingspaket för ett helt läsår.

Under en vanlig arbetsdag, så möter vi många utmaningar. Vi känner oss ofta otillräckliga trots att vi gör så gott vi kan. När den känslan blir ständigt eller ofta närvarande så finns risken att det egna måendet och relationerna till kollegor och barn påverkas negativt. 

Med vår kurs skapas insikter i hur vi kan förbättra arbetssituationen med bra diskussioner, konkreta metoder utifrån aktuell forskning.

 

Kursen behandlar dessa moment.

INTRO-FILM   

DEL 1: STRESS OCH ÅTERHÄMTNING

DEL 2: ETISK STRESS OCH EMPATITRÖTTHET

DEL 3: FOKUSERA OCH PRIORITERA

DEL 4: PERSONALENS SAMARBETE

DEL 5: UTVECKLA EN HÅLLBAR GRUND I BARNGRUPPEN

DEL 6: UTVECKLA RELATIONSARBETET FÖR ATT MINSKA STRESS

DEL 7: MÖTA BARN SOM UTMANAR

DEL 8: HANTERA FÖRÄLDRASAMVERKAN SOM UTMANAR

 Dessutom så ingår ett  arbetsmaterial med uppgifter att genomföra eller diskutera/reflektera kring mellan kurstillfällena.

Ingen kör en bil utan karta, men alltför ofta så får våra elever studera in ett ämne eller inför ett prov, utan …

   Under en vanlig arbetsdag, så möter vi många utmaningar. Vi känner oss ofta otillräckliga trots att vi gör så gott vi kan. …

Alla utbildningar

Utbildare

Våra utbildare är utvalda för att de har en vision och passion för att skapa den bästa förskolan, grundskolan, fritidshemmet och/eller grundsärskolan. 

Vi anpassar oss efter era förutsättningar, men längre processer är alltid möjliga och eftersträvansvärda.

Alla utbildare

Vi kombinerar våra kompetensutvecklings-upplägg med it-stödda lösningar
Ett förslag är, LoopMe

Att kombinera våra utbildningsupplägg med verktyget LoopMe innebär att ni kan öka genomslaget av kompetensutvecklingen, samt att göra detta med ett vetenskapligt verktyg. Systematisk och vetenskapligt grundad kompetensutveckling! Läs mer om tänkbara upplägg samt hur LoopMe fungerar som vetenskapligt verktyg i ert kompetensutvecklingsarbete.