Vår vision!

Hållbar kompetensutveckling som fördjupar – förstärker – förbättrar

Utbildningar och konferenser

Aktuellt!!

”Att äga och utveckla rollen som karriärlärare”  
       
– Processinriktad utbildning för förstelärare, arbetslagsledare och lektorer”


Gratis webinarium för dig som är ansvarig för utveckling och stöd till karriärlärarna. 

1 dec kl 9.00 – 9.50

Rollen som karriärlärare innehåller många möjligheter men även en hel del möjliga fallgropar. Vi vill med vår utbildning skapa beredskap och kunskap i hur dessa fallgropar undviks och/eller hanteras.

Hur? Anmäl dig till vårt webinarium och få inspiration och kunskap om hur du kan bidra till en utvecklande skolkultur med stöd av karriärlärarna.

Mejla: Leif.lundgren@jlkunskapa.se

 

En del barn har svårt att reglera sina känslor och att hantera både det som bubblar upp inuti dem och det som …

Inbjudan till ett smakprov på kursen:                      ”Att äga och utveckla rollen som karriärlärare”  …

Alla utbildningar

Utbildare

Våra utbildare är utvalda för att de har en vision och passion för att skapa den bästa förskolan, grundskolan, fritidshemmet och/eller grundsärskolan. 

Vi anpassar oss efter era förutsättningar, men längre processer är alltid möjliga och eftersträvansvärda.

Alla utbildare

Vi kombinerar våra kompetensutvecklings-upplägg med it-stödda lösningar
Ett förslag är, LoopMe

Att kombinera våra utbildningsupplägg med verktyget LoopMe innebär att ni kan öka genomslaget av kompetensutvecklingen, samt att göra detta med ett vetenskapligt verktyg. Systematisk och vetenskapligt grundad kompetensutveckling! Läs mer om tänkbara upplägg samt hur LoopMe fungerar som vetenskapligt verktyg i ert kompetensutvecklingsarbete.