Att framgångsrikt leda i förändring

Att förändra och utveckla är en naturlig del av verksamheter. Lika naturligt är att förändringar ofta möter motstånd. Som ledare är kompetensen ”att leda i förändring” avgörande om arbetsplatsen ska vara välmående istället för konfliktfylld.


Att människor ogillar förändringar är helt normalt ur ett evolutionärt perspektiv. Genom att använda den vetenskapliga kunskapen som redan finns om en hjärna reagerar på förändring så skapar vi framgång i förändringsarbetet. Det är här nycklarna till framgång ligger. Vi skall arbeta med vår hjärna och hur den fungerar, istället för att arbeta mot den.


När vi kan möta människors olika behov, intresse, mål, känslor, attityder och värderingar i relation till förändringen, då händer det någonting positivt med oss människor. Det är först då vi är villiga till en förändring.


Som ledare så behöver vi kunskap om hur förändringsmotstånd förvandlas till förändringsvilja.


Detta ingår:  

– Fyra centrala nycklar för framgångsrikt förändringsarbete  

Forskning om varför vi agerar som vi gör i förändring  

– Vikten av tydlighet och förutsägbarhet i ledarskap  

– Ledarskap som minskar stress  

– Kunskap om KASAM, Self Determination Theory (SDT) och Knosters T-modell


Efter föreläsningen så vill jag att deltagarna har fått med sig detta: Konkreta verktyg för att jobba med utvecklings- och förändringsarbete Insikt och kunskap om mänskligt beteende i förändringsprocesser


Målgrupp;  

Ledare i förskola och skola (rektorer, förstelärare och arbetslagsledare)


Omfattning. 

Vi skapar helst en fördjupande process över flera kurstillfällen.  Kan även ges som halv- eller heldag.  Era förutsättningar styr upplägget,

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Anna-Carin Håkansson