Vår vision

Hållbar kompetensutveckling

För oss är hållbar kompetensutveckling, den kompetensutvecklingen som skapar reella förändringar över tid.

 

Verkligt nytt lärande kräver hårt arbete. Det handlar om att människor ska tänka, kunna och förstå på ett annat sätt än de gjorde tidigare. Forskning ha visat att detta är mycket svårt, eftersom vi människor inte har någon naturlig drivkraft att genomgå den här typen av förändringar. (Katz, Dack Professionsutveckling och kollegialt lärande, N &K 2017) (vår kursivering)

 

Om vi utgår från resonemanget hos Katz och Dack, så innebär det att ”tomtebloss”, dvs kompetensutveckling vid ett tillfälle ger liten (eller ingen…) effekt.

 

Hållbar kompetensutveckling är den som utmanar de tankestrukturer som vi har. Att ändra sina tankestrukturer, dvs sitt invanda tänkande och görande, görs bara om man får möjlighet till att reflektera enskilt, sedan diskutera kollegialt, därefter reflektera enskilt för att därefter ”stöta och blöta” sina tankar med kollegor.

 

Hur gör JL Kunskapa för att åstadkomma detta?

Vårt grunderbjudande, är att vi alltid skickar med diskussions- och reflektionsuppgifter efter en utbildning.

 

Ett mer fördjupande erbjudande är att vi i möjligaste mån föreslår kompetensutveckling över flera tillfällen. Här finns det flera möjligheter. Dels att våra utbildare kommer till er vid två eller flera tillfällen. Här kan man kombinera ”på-plats”-utbildningar med digitala.

 

 

effektiv_skolutv_bred

Det digitala komplementet kan innebära att våra utbildare kör live-digialt eller så spelar vi in filmerna för att kunna användas vid tillfälle som passar er.

Vill man ha ett ännu bättre genomslag av kompetensutvecklingsinsatsen så erbjuder vi gärna en kombination med LoopMe. (Se egen flik på vår hemsida)

 LoopMe skapar möjlighet till ett vetenskapligt förhållningssätt, som skapar ett utmanande ”tryck” på varje deltagare och som framför allt gör att varje röst i kollegiet hörs.

Vi erbjuder kompetensutveckling som gör skillnad

Vi lyssnar på era behov

 

Vi lägger fram förslag på hållbar kompetensutveckling med kompetenta utbildare

 

 Ni bokar det som passar era förutsättningar