IT-stöd

IT-stöd

Öka vetenskapligheten och genomförandegraden

Med it-stöd skapar möjlighet till kompetensutveckling som skapar 

– ökad vetenskaplighet i utvecklingsprocesser

– ökad egen reflektion – ökad professionalitet

– ökad demokrati – alla röster hörs i utvecklingsprocesserna

Att kombinera den kompetensutveckling som ni vill genomföra med ett systematiskt arbetssätt med stöd av it-stöd är lika enkelt som det borde vara självklart.

 

Se nedan, ett av våra förslag

 

Varför vi använder

Forskning visar på svårigheterna att få genomslag på kompetensutvecklingen, så att det syns i den konkreta vardagen hos barnen/eleverna. Er erbjuder förslag på it-stöd baserat på våra samarbetspartners systematiska verktyg.

Se nedan, ett av våra förslag;

  •