Våra utbildningar

Våra utbildningar anpassas efter era behov!

Om du, trots allt, inte hittar vad du söker så kontakta oss!

I vårt stora nätverk har vi förslag på kompetensutveckling utifrån dina behov.

-vår kunskapssyn avgör!   Vi vill alla att våra elever ska lyckas, men hur skapar vi bättre förutsättningar för detta i anpassad …

Vi har olika drivkrafter när vi arbetar. I ett framgångsrikt team så kommunicerar vi våra olikheter, accepterar dessa samt ser dessa som …

Att förändra och utveckla är en naturlig del av verksamheter. Lika naturligt är att förändringar ofta möter motstånd. Som ledare är kompetensen …

– att nå ut med ditt budskap   Engagemang och delaktighet hos eleverna, åhörarna eller ledningsgruppen beror på hur du presenterar ditt budskap. …

I skollagen slås det fast att förskolans undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att undervisningen ska vara …

Att jobba trygghetsskapande ger barnen en bästa möjliga tid på förskolan. När ett barn börjar förskolan behöver det redan från början skapa …

I skollagen slås det fast att skolans undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att undervisningen …

En del barn har svårt att reglera sina känslor och att hantera både det som bubblar upp inuti dem och det som …

Antalet barn med olika trauman är tyvärr större än vi oftast tror. Trauman hos barn uppstår inte enbart hos barn som kommer …

I våra barns liv så är allt inte skimrande och lyckligt. Dödsfall, skilsmässa, olyckor sker eller att en förälder hamnar i fängelse. …

Ingen kör en bil utan karta, men alltför ofta så får våra elever studera in ett ämne eller inför ett prov, utan …

I  Under den här utbildningen kommer vi tillsammans bearbeta de områden som behandlas inom matematik i förskolans läroplan. Kursen syftar till att stödja …

Under den här kursen kommer vi tillsammans bearbeta de områden som behandlas inom naturvetenskap i förskolans läroplan. Utbildningen syftar till att stödja …

I  Under den här utbildningen kommer vi tillsammans bearbeta de områden som behandlas inom matematik i förskolans läroplan. Kursen syftar till att stödja …

Oavsett om det är en ledningsgrupp, ett arbetslag eller en hel organisation så utgår vi alltför ofta ifrån att samarbete ska leda …

– ge möjlighet för varje barn att lyckas Fritids är viktigt!  På fritidshemmet möts elever från olika klasser. För en del elever …

– att hantera ett problemskapande beteende   Lågaffektivt bemötande är en metod som används för att hantera ett problemskapande beteende på ett …

 Att få barn att lyckas!  Vi vet att extra anpassningar och särskilt stöd ska ges, men vi har inte alltid kunskapen om hur …

  – att göra skolan till en del av samhället   Lär vi för skolan eller lär vi för livet? Känner våra barn och …

Skapa effektivare undervisning och ge verktyg till dina elever att plugga smartare och mer framgångsrikt.   Forskning har visat att när vi …

Att genomföra förändringsarbete som är vetenskapligt och systematiskt, är inte så svårt som man kan tro. Genom att arbeta utifrån en metod …

Utvecklingsfokus – Elevsyn – Framtid   Denna konferens vill belysa och förstärka det utvecklingsfokus och positiva elevsyn som växer fram i ökad …

                      ”Att äga och utveckla rollen som karriärlärare”            …

   Under en vanlig arbetsdag, så möter vi många utmaningar. Vi känner oss ofta otillräckliga trots att vi gör så gott vi kan. …