Undervisa och plugga på hjärnans villkor

Skapa effektivare undervisning och ge verktyg till dina elever att plugga smartare och mer framgångsrikt.

 

Forskning har visat att när vi baserar vår undervisning på kunskap om hur hjärnan fungerar så ökar möjligheten till högre måluppfyllelse hos eleverna. Samma kunskap om hjärnan kan även användas när vi lär och tränar våra elever i studieteknik

 

Vi kan lära oss mer på kortare tid och minnas det vi lärt oss längre om vi utnyttjar de mest effektiva studieteknikerna, både i skolan och hemma. 

 

Genom att bygga upp undervisningen (inklusive prov och läxor) utifrån från hur vår hjärna och vår motivation fungerar och genom att berika våra elever med den kunskapen så skapar vi ett klassrumsklimat som  kan öka möjligheten till lyckad skolgång.

 

 

Vi kan fylla på elevernas kappsäckar med värdefulla studietekniker och genom att förmedla kunskapen och förståelsen även till föräldrarna har vi möjlighet skapa jämlikare förutsättningar för våra elever att nå sin potential. Lära för livet – inte bara för stunden, inför provet eller enbart för betygens skull.

 

Detta ingår:·   

  • Hjärnan och minnet då det kommer till inlärning, som grund för att bättre kunna ta till sig och utnyttja…
  • … effektiva studietekniker i undervisningen och hemma
  • Motivation utifrån hjärnforskning
  • Prov och provsituationer på hjärnans villkor
  • Jämlikare läxor som stärker eleverna
  • Massor av konkreta material och tekniker som kan användas i klassrummet följande dag.
 

Ela Strandberg har skapat Läroteket – en gratis digital “läxhjälp” för hemmen och ett gratis digitalt läromedel för skolan som lär ut, till såväl barn som vuxna, förenklade kunskaper om hjärnan då det kommer till inlärning, motivation, effektiva studietekniker och hur man lätt implementerar dessa kunskaper i vardagen.

 

Det gratistillgängliga digitala materialet i Läroteket gör det busenkelt för skolpersonalen att direkt efter fortbildningstillfället skrida till verket.

 

Omfattning:

Halvdag/ar. Vi ser helst att vi genomför en process över flera tillfällen med uppgifter mellan tillfällena.

 

Målgrupp: 

Lärare i alla stadier i grundskolan. Utbildningen anpassas till målgruppen.

 

Från och med augusti finns material på Läroteket även för högstadieåldern och uppåt.

 

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Ela Strandberg