Presentationslyftet

att nå ut med ditt budskap

 

Engagemang och delaktighet hos eleverna, åhörarna eller ledningsgruppen beror på hur du presenterar ditt budskap.  Vill du maximera budskapet/undervisningen så gäller det att ha kunskap om hur en effektiv presentation genomförs på bästa möjliga sätt.

 

Micke Hermansson ger dig konkreta tips på hur du ska
få elever och andra åhörare att både begripa vad du menar och vilja veta
mer. Rätt presentationsteknik och retoriska färdigheter är vägen framåt.

 

I utbildningen får du lära dig mer om övertygande
inledningar, storytelling, och effektiv användning av tekniska
hjälpmedel. Det kommer att handla om kroppsspråkets betydelse och hur man
skapar en ultimat power point-presentation – därtill en förklaring till
varför en minutkort filmsnutt kan bli din bästa vän och varför ett TED Talk
aldrig är längre än 18 min.

Med grund i aktuell forskning och beprövad erfarenhet
förklarar Micke Hermansson hur man når ut – som alltid levererar han
användbar kunskap med glimten i ögat.

 

Detta ingår:

·       Hur du bygger framgångsrika presentationer

·      Grundläggande om kroppsspråk och hur du kan  ”äga” scenen

·      Vikten av att väva in storytelling

·      Presentation av forskning om vad som får hjärnan att lagra kunskap

·      Kunskap om hur du optimerar dina Powerpoints

 

Efter föreläsningen så vill vi att deltagarna har fått
med sig detta:

Insikt i att du är det viktigaste instrumentet för att föra
ut ditt budskap.

Omfattning:

2 timmar upp till en halvdag

Finns möjlighet till kursupplägg över flera tillfällen så
förordar vi detta. Uppgifter mellan kurstillfällena ges.

Utbildningen kan ske digitalt.

Målgrupp:

Pedagoger och chefer inom alla verksamheter. Det vill säga, alla
som vid något tillfälle står inför åhörare.

Målgrupp;  

Ledare i förskola och skola (rektorer, förstelärare och arbetslagsledare)

Omfattning. 

Vi skapar helst en fördjupande process över flera kurstillfällen.  Kan även ges som halv- eller heldag.  Era förutsättningar styr upplägget, 

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Micke Hermansson