Micke Hermansson

Utnämnd till Sveriges bästa lärare 2015, vinnare av internationell TED talk-tävling men framför allt utnämnd till Sveriges bästa föreläsare vid Nordic buisness Forums tävling 2019. Har författat sju böcker och föreläst både nationellt och internationellt kring sin unika metod ”Grej of the day”. En metod som inspirerar unga till kunskapstörst och att vilja veta mer. 2021 gavs boken ”Presentationslyftet” ut av Bonnier Lära. En bok vars innehåll underlättar för alla som i någon form presenterar och framträder inför en publik.
Micke_kvadrat_22