Naturvetenskap och teknik i förskola

Under den här kursen kommer vi tillsammans bearbeta de områden som behandlas inom naturvetenskap i förskolans läroplan. Utbildningen syftar till att stödja pedagoger i sin roll att planera och genomföra undervisning som stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. 

Vi utgår från de områden inom naturvetenskap och teknik som lyfts i läroplanen och visar hur man kan jobba med detta genom konkreta exempel kopplat till ämnesdidaktiska diskussioner och teorier.

 

Detta ingår:

Vi kommer att ge pedagoger inom förskolan stöd i sin roll som undervisande lärare inom naturvetenskap och teknik där följande områden behandlas:

·       Hållbar utveckling

·       Kretslopp

·       Naturvetenskapligt undersökande arbetssätt

·       Djur och växter

·       Vardagsnära kemiska processer

·       Fysikaliska fenomen

·       Övningar som utvecklar förmågan att undersöka och konstruera enkla tekniska lösningar.

 

Teori och ämnesdidaktik varvas med praktiska övningar som kan användas i barngruppen redan nästa dag.

 

Efter utbildningen så vill vi att deltagarna har fått med sig detta:

Kursens mål är att ge pedagogerna ökad kompetens i att planera och genomföra undervisning där barnen ges förutsättningar att utvecklas och förstå naturvetenskap och teknik utifrån de mål som förskolan ska sträva efter.

 

Omfattning:

Hel- eller halvdag.

Finns möjlighet till kursupplägg över flera tillfällen så förordar vi detta. Uppgifter mellan kurstillfällena ges för att förstärka utbildningens måluppfyllelse.

 

 

 

 

 

 

 

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Eva Färjsjö