Eva Färjsjö

Lärare, lärarutbildare och forskare på Södertörns högskola. Har även jobbat som utvecklingssamordnare samt som expertlärare på Skolverket och då i samband med att de nya kursplanerna togs fram. Eva utbildar nu både på förskollärarutbildningen, grundlärare mot fritidshem samt lärarutbildningarna f-3 samt 4-6, och då främst i ämnena matematik, teknik och naturvetenskap.
EvaF_kvadrat