Möta och förebygga explosivt beteende i förskolan

En del barn har svårt att reglera sina känslor och att hantera både det som bubblar upp inuti dem och det som händer i omgivningen.

 

Som pedagog behöver man både ha förståelse för vad ett explosivt beteende hos ett barn kan handla om och strategier i stunden när ett kaosläge är ett faktum. Vi behöver kunskap och ett medvetet förhållningssätt hos pedagoger om hur vi förebygger och hanterar explosivt beteende med tillgängliga lärmiljöer för att främja utvecklingen på bästa sätt.

 

Detta ingår:

-Vad kan orsaka ett explosivt beteende?

-Hur möter vi explosivt beteende i stunden på bästa sätt?

-Hur förebygger vi explosivt beteende i våra verksamheter?

-Relationen som skyddsfaktor

-Affektsmitta och ett lågaffektivt förhållningssätt

 

 

Efter föreläsningen så vill jag att deltagarna har fått med sig detta:

Kunskap och metoder för att hantera och förebygga explosivt beteende i förskolan.

 

Omfattning:

2-3 timmar eller enligt önskemål

Finns möjlighet till kursupplägg över flera tillfällen så förordar vi detta.

Utbildningen sker digitalt.

 

 

Målgrupp:

Pedagoger, specialpedagoger och chefer i förskolan.

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Anna Hellberg Björklund