Anna Hellberg Björklund

Anna Hellberg Björklund är leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med inriktning förskolepsykologi. Anna har arbetat som psykolog inom förskola sedan 2011, men även inom grundskola, särskola och på Rädda Barnen som utbildare i TMO (traumamedveten omsorg). Anna numera med konsultation, handledning, fortbildning, krisstöd och metodutveckling. Hon har även författat böckerna Psykologi i förskolans vardag, Traumamedvetenhet i förskolan, När krisen drabbar förskolan, Vikarie i förskolan (samtliga Studentlitteratur) samt Föräldrasamverkan i förskolan (Gothia Kompetens) och skriver förutom böcker ofta artiklar för förskolepersonal, samt översätter förskolelitteratur.
Anna_kvadrat