Värdeskapande lärande

 

– att göra skolan till en del av samhället

 

Lär vi för skolan eller lär vi för livet? Känner våra barn och elever relevans i de uppgifter de jobbar med? 

 

Med värdeskapande lärande som undervisningsmodell så upplever barnen/eleverna ökad motivation. Värdeskapande lärande kan vara att samarbeta med pensionärer på äldreboende, läsa för yngre elever, göra hälsoprogram för verkliga mottagare, skriva riktiga insändare och artiklar och så mycket mer.

 

Med verkliga mottagare utanför skolan och ett inkluderande förhållningssätt skapar Maria ett fördjupat lärande där eleverna blir aktörer och världsmedborgare. Marias elever har under åren stoppat ett känt tv-program från att läggas ner, debatterat med rikspolitiker, samarbetat med pensionärer på serviceboenden, utbildat hela Sverige i netikett, samlat in pengar till
barnsoldater och dragit igång en nationell kampanj för att rädda världens hajar.

 

Genom värdeskapande pedagogik kommer engagemanget, mediakunnigheten och det källkritiska förhållningssättet av bara farten! Här snackar vi elevdelaktighet på riktigt. Marias föreläsning blandar forskning med konkreta och hisnande undervisningsexempel samt visar på hur man med små
hjälpmedel kan skapa motivation som spiller över och ger ringar på vattnet! Här får vi inte bara svar på frågan hur utan också för vem. I Marias klassrum är eleverna inte framtiden – de är nutiden.

 

Detta ingår:

·       Teorier som Värdeskapande lärande baseras på.

·       Forskning om dess effekter

·       Konkreta exempel på värdeskapande projekt från Marias klassrum

·       Befriande beskrivningar på misstag som är lätt att göra.

·       Konkreta förslag på projekt som kan sättas igång i klassrummet

 

Efter föreläsningen så vill jag att deltagarna har fått
med sig detta:

 

Fördjupad insikt av att skolan är här och nu för
eleverna och att Värdeskapande Lärande är en metod för att skapa engagemang i
klassrummet. 

 

Omfattning:

 

Föreläsning på 60 minuter alternativt en föreläsning samt workshop, 120 minuter.

 

 

 

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Maria Wiman