Matematik i förskolan

I  Under den här utbildningen kommer vi tillsammans bearbeta de områden som behandlas inom matematik i förskolans läroplan. Kursen syftar till att stödja pedagoger i sin roll att planera och genomföra undervisning som stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande.

Innehållet utgår från de generella grundpelare som barns tidiga matematikutveckling bygger på, oavsett barnets kulturella eller språkliga bakgrund. Vi kommer att ge pedagoger inom förskolan stöd i sin roll som undervisande lärare inom matematikens grundläggande aktiviteter. Teori och ämnesdidaktik varvas med praktiska övningar som kan användas i barngruppen redan nästa dag.

 

Detta ingår:

I utbildningen kommer vi att presentera dessa aktiviteter samt bearbeta med stöd av praxisnära exempel:

·       Mäta

·       Räkna

·       Lokalisera

·       Konstruera

·       Resonera

·       Leka

 

Efter utbildningen så vill vi att deltagarna har fått med sig detta:

Ökad kompetens och ökad trygghet i att planera och genomföra undervisning där barnen ges förutsättningar att utvecklas och lära matematik utifrån de mål som förskolan ska sträva efter.

 

Omfattning:

Hel- eller halvdag.

Finns möjlighet till kursupplägg över flera tillfällen så förordar vi detta. Uppgifter mellan kurstillfällena ges för att förstärka utbildningens måluppfyllelse.

 

 

 

 

 

 

 

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Eva Färjsjö