Att möta barn i sorg och kris i förskolan

I våra barns liv så är allt inte skimrande och lyckligt. Dödsfall, skilsmässa, olyckor sker eller att en förälder hamnar i fängelse. Svåra situationer för barn att hantera, men situationer som vi som pedagoger måste ha beredskap, kunskap om, samt metoder för att möta när det sker.

 

Att barn visar reaktioner, både känslomässigt och i sitt beteende, när de upplever en svår händelse är inget ovanligt. Då behöver vi I förskolan kunskap om hur vi på bästa sätt möter barns behov i dessa situationer. Vi behöver också vara medvetna om hur viktiga vi vuxna är för att hjälpa barn att förstå och hantera det som händer. Med en god omsorg och ett lyhört förhållningssätt kan förskolan bli en skyddsfaktor för att barnet ska få möjlighet att återhämta sig.

Detta ingår:

·       Hur påverkas barn av svåra händelser och starka påfrestningar?

·       Barns reaktioner i ett akut krisskede

·       Reaktionerna efter det akuta skedet

·       Hur vi kan stödja ett drabbat barn i förskolans vardag

·       Föräldrasamverkan när ett barn varit med om en svår händelse

·       Vad vi gör när barnets efterreaktioner inte avtar

 

Efter föreläsningen så vill jag att deltagarna har fått med sig detta:

Kunskap och metoder att använda i mötet med barn som haft svåra upplevelser.

 

Omfattning:

1,5 – 2timmar eller enligt önskemål

Finns möjlighet till kursupplägg över flera tillfällen så förordar vi detta.

Utbildningen sker digitalt.

Målgrupp:

Pedagoger, specialpedagoger och chefer i förskolan.

 

 

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Anna Hellberg Björklund