Specialpedagogik för fritids

– ge möjlighet för varje barn att lyckas

 

Fritids är viktigt! 

 

På fritidshemmet möts elever från olika klasser. För en del elever med behov av stöd är fritids en härlig frihet där allt fungerar bättre än under skoltid, för andra är det tvärtom. För att elevernas hela dag ska fungera behöver vi satsa på fritids och göra det till en bra plats för alla våra elever.

Det som gör skillnad är vårt bemötande och hur vi organiserar vår miljö och verksamhet.

 

Detta kan ingå:

       Elever med funktionsnedsättningar

       .Att hitta en balans i att alla kan vara med samtidigt som några behöver mer vila och återhämtning

       Struktur och schema

       Hjälpmedel

       Möblering och tankar om rum

       Hur vi hjälper till i leken

       Vikten av förberedelse

       Lekar, spel och teman

 

Efter föreläsningen så vill jag att deltagarna har fått med sig detta:

Fördjupad insikt i betydelsen av organisation och bemötande för att skapa välmående elever på fritids, samt konkreta tips som kan omsättas i vardagen.

 

Omfattning:

Tid 2-3 h , beroende på era önskemål om inriktning. Kontakt tas alltid innan föreläsningen där vi pratar tillsammans igenom vad er målgrupp vill lära sig mer om, vilka förkunskaper de har och vad de har behov av.

Vi ser helst att detta upplägg sker över två tillfällen och då följer vi upp reflektionsfrågorna och fördjupar diskussionen.

 

För att skapa en fördjupande process, så kan kombinera vi denna föreläsning med någon av Annelie Karlssons andra föreläsningar;

Tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer

Lågaffektivt bemötande – i skola och fritidshem

 

 

 

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Annelie Karlsson