Annelie Karlsson

Annelie Karlsson är utbildad lärare, specialpedagog och rektor. Hon har under många haft fokus på de barn som väcker mest känslor hos pedagogerna. I det arbetet föreläser och författar Annelie. Hon har bl a skrivit Specialpedagogik för fritids – en grundbok (Studentlitteratur2020), Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro (2018), med Maria Bûhler och Terése Österholm. Specialpedagogik för fritids – en grundbok (2020) När samhället är förälder – stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn (2021), med Jennie Linde.
Annelie_kvadrat_web