Att äga och utveckla rollen som karriärlärare

                      ”Att äga och utveckla rollen som karriärlärare”                                     

– Processinriktad
utbildning för förstelärare, arbetslagsledare och lektorer”

Rollen som karriärlärare innehåller många möjligheter men även en hel del möjliga fallgropar. Vi vill med vår utbildning skapa beredskap och kunskap i hur dessa fallgropar undviks och/eller hanteras.

Bakgrund:
Processutbildningen ”Att äga och utveckla rollen som karriärlärare”
är en innovativ och målinriktad satsning som fokuserar på att stärka karriärlärarens
förmåga att leda och påverka positiva förändringar i sitt arbetslag i avsikt om
att nå läroplanens mål.

Syfte:
Syftet med denna inbjudan är att erbjuda rektorer och utvecklingschefer en
exklusiv möjlighet att delta i ett smakprov/föreläsning om vår processinriktade
utbildning. Vi vill visa hur denna utbildning kan berika och förstärka er
verksamhet genom att utveckla förskollärarnas förmåga inom kommunikation,
teamutveckling och ledarskap.

Innehållet i kursens olika teman:

  

Kommunikation:

 1. Effektiv kommunikation: Deltagarna kommer att förvärva förmågan att
  kommunicera tydligt och konstruktivt med kollegor, föräldrar och barn. De
  kommer att lära sig att uttrycka sina idéer och behov på ett sätt som
  skapar förståelse och samarbete.
 2. Konflikthantering: Genom praktiska övningar kommer deltagarna att förstå
  konflikters natur och utveckla färdigheter för att hantera dem på ett
  konstruktivt sätt. Detta kommer att skapa goda förutsättningar för att
  åstadkomma en utvecklad arbetsmiljö.
 3. Empatisk kommunikation: Deltagarna kommer att lära sig att lyssna aktivt och
  utveckla empati gentemot sina kollegor och barnen. Detta stärker
  relationerna och ökar förtroendet.

 

 

Teamutveckling:

 1. Samarbete och målsättning: Deltagarna kommer att förstå vikten av att samarbeta
  för att uppnå gemensamma mål. De kommer att lära sig att bygga och stärka
  sitt arbetslag genom att definiera och strukturera mål.
 2. Konstruktiv feedback: Deltagarna kommer att utveckla färdigheter för att ge
  och ta emot feedback på ett sätt som främjar kontinuerlig förbättring.
  Detta leder till en kultur av lärande och utveckling.
 3. Problemhantering och
  beslutsfattande:
  Deltagarna kommer att träna på
  att lösa komplexa problem och fatta välgrundade beslut som gynnar
  verksamheten. De kommer att känna sig mer kapabla att hantera utmaningar.

 

Ledarskap:

 1. Självledarskap: Deltagarna kommer att utforska sitt ledarskap och lära
  sig att hantera tid, stress och prioriteringar. Detta leder till ökad
  personlig effektivitet.
 2. Inspirerande ledarskap: Genom att utveckla en klar vision och förmågan att
  inspirera andra kommer deltagarna att kunna påverka positiv förändring i
  sitt arbetslag och hos barnen.
 3. Coachande ledarskap: Deltagarna kommer att lära sig att stödja och utveckla
  sina kollegor och barnen genom coachande samtal och handledning. Detta
  skapar en ständigt förbättrande miljö.

Att människor ogillar förändringar är helt normalt ur ett evolutionärt perspektiv. Genom att använda den vetenskapliga kunskapen som redan finns om en hjärna reagerar på förändring så skapar vi framgång i förändringsarbetet. Det är här nycklarna till framgång ligger. Vi skall arbeta med vår hjärna och hur den fungerar, istället för att arbeta mot den.

När vi kan möta människors olika behov, intresse, mål, känslor, attityder och värderingar i relation till förändringen, då händer det någonting positivt med oss människor. Det är först då vi är villiga till en förändring.

Som ledare så behöver vi kunskap om hur förändringsmotstånd förvandlas till förändringsvilja.

Detta ingår:  

– Fyra centrala nycklar för framgångsrikt förändringsarbete  

-Forskning om varför vi agerar som vi gör i förändring  

– Vikten av tydlighet och förutsägbarhet i ledarskap  

– Ledarskap som minskar stress  

– Kunskap om KASAM, Self Determination Theory (SDT) och Knosters T-modell

 

Efter föreläsningen så vill jag att deltagarna har fått med sig detta: Konkreta verktyg för att jobba med utvecklings- och förändringsarbete Insikt och kunskap om mänskligt beteende i förändringsprocesser

 

Målgrupp;  

Ledare i förskola och skola (rektorer, förstelärare och arbetslagsledare)

Omfattning. 

Vi skapar helst en fördjupande process över flera kurstillfällen.  Kan även ges som halv- eller heldag.  Era förutsättningar styr upplägget,

Utbildare som håller i den här utbildningen.


Anna-Carin Håkansson