Studieteknik, att förstå och utveckla sitt lärande, åk 4-6

Ingen kör en bil utan karta, men alltför ofta så får våra elever studera in ett ämne eller inför ett prov, utan att vi har jobbat med att ge dem en karta över hur de kan studera för ett optimalt sätt. 

 

Studieteknik är nyckeln till lärande. Eftersom det finns ett antal olika studietekniker så gäller det att

 göra rätt sak i rätt sammanhang. Vi bör hjälpa eleverna till att välja rätt studieteknik utifrån uppgift och 

sin egen personlighet

 

I utbildningen visar vi på hjärnans funktioner utnyttjas optimalt i relation till hur minnet och inlärning fungerar, samt att deltagarna får konkreta tips på möjligheter att inkludera studieteknik i den ordinarie undervisningen.

 

Detta för att skapa elever som medvetet äger sitt eget lärande genom planering
och en verktygslåda av studietekniker.

 

Detta ingår:

·       Studieteknikens tre faser

·       Hjärnans funktioner och studieteknik

·       Konkreta minnesstrategier för optimal inlärning

·       Konkreta övningar som kan överföras direkt in i klassrummet.

 

En god studieteknik ger eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt och 
utveckla sin inlärning. En kunskap som vi som pedagoger kan ge våra elever för
att lyckas bättre i sitt skolarbete och ge dem verktyg som är användbart i många år framöver.

 

Målgrupp:

Grundskollärare på mellanstadiet, i första hand. Men om du är lärare på högstadiet eller årskurs 3 så är innehållet mycket relevant.

 

Omfattning:

Utbildningen kan ges som en halvdag. Dock helst i en process över två tillfällen med uppgifter till deltagarna som kan prövas i den egna undervisningen.

 

Om gruppstorleken tillåter, så genomförs denna utbildning med två utbildare för att optimera kursens mål;

Caysa Jonassen 

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Kim Sjöberg