Caysa Jonassen

Caysa Jonassen är lärare och undervisar i svenska, engelska och svenska som andraspråk. Caysa genomför utbildningen ”Studieteknik – övningar för att förstå och utveckla lärande” tillsammans med Kim Sjöberg.
Caysa_kvadrat