Att arbeta framgångsrikt i team – att förstå egna och andras drivkrafter

Vi har olika drivkrafter när vi arbetar. I ett framgångsrikt team så kommunicerar vi våra olikheter, accepterar dessa samt ser dessa som en tillgång. 

Denna utbildning bygger på metodiken, upplevelsebaserat lärande dvs. ”tänka – känna – göra”. Detta för att möta människors olika förutsättningar, drivkrafter och sätt att lära. Det innebär att gruppen kommer att få ”uppleva” teorin och se olikheterna i en övning, innan teorin presenteras. Genom att reflektera över en frågeställning utifrån ett annat perspektiv än det egna möjliggörs en djupare förståelse. När deltagarna vågar ställa frågor, pröva nya beteenden, vara prestigelösa, ha roligt, dela med sig av sina personliga erfarenheter, öppnas möjligheten upp för nya insikter och därigenom utveckling av teamkänsla.

Detta ingår:

– Kunskap och insikter om personers olika motivation och drivkrafter på arbetsplaten

– Verktyg till att skapa ett arbetslag/team där ord och handlingar är liktydiga 

– Kunskap om beteendebaserad värdegrundsutveckling 

– Konkreta övningar som uppföljning av utbildningen 

– Kunskap om KASAM, Self Determination Theory (SDT) och Knosters T-modell

Efter föreläsningen så vill jag att deltagarna har fått med sig detta:

Insikt om vilka förutsättningar som driver mig till att göra mitt bästa på jobbet, samt insikt vilka drivkrafter andra personer har.  Insikt och kunskap om hur en grupp utvecklas och hur en god kultur i en arbetsgrupp/team bevaras.

Målgrupp;

Främst grupper som arbetar tillsammans och som vill utvecklas. Men även för personer som arbetar med grupper eller är intresserade av frågor om mänskliga drivkrafter.

Omfattning.

Vi skapar helst en fördjupande process över flera kurstillfällen, för att därigenom skapa ökad grad av implementering av utbildningens intentioner.  Vi förordar minst ett upplägg över två tillfällen.  Era förutsättningar styr upplägget och innehållet kommer att diskuteras med beställaren för att passa just er verksamhet.

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Anna-Carin Håkansson