Att möta barn med trauma i förskolan

Antalet barn med olika trauman är tyvärr större än vi oftast tror. Trauman hos barn uppstår inte enbart hos barn som kommer från krigsdrabbade områden. Att se en förälder bli utsatt , missbruka droger eller att själv utsättas för psykologisk misshandel kan skapa djupa sår hos barn.

Det finns stor potential för förskolan och pedagoger i verksamheten att bidra till ett utsatt barns möjlighet till återhämtning och läkning. Föreläsningen handlar om att förstå trauma i förskolans värld, liksom en teoretisk och praktisk genomgång av de faktorer som är viktigast för att skapa traumamedvetna verksamheter – trygghet, relationer och regleringsstöd.

Detta ingår:

·       Vad är trauma och vilka barn drabbas?

·       Hur påverkar trauma barnhjärnan?

·       Hur vi kan arbeta för att upptäcka trauma hos barn i förskolan

·       Så kan vi skapa traumamedvetna verksamheter och förskolemiljöer

 

Efter föreläsningen så vill jag att deltagarna har fått med sig detta:

Kunskap om trauma och metoder att använda i mötet med barn som haft svåra upplevelser, samt en djupare förståelse för att mitt beteende är avgörande i mötet med barn med trauma.

Omfattning:

1,5 – 2timmar eller enligt önskemål

Finns möjlighet till kursupplägg över flera tillfällen så förordar vi detta.

Utbildningen sker digitalt.

Målgrupp:

Pedagoger, specialpedagoger och chefer i förskolan.

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Anna Hellberg Björklund