Tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer

 

 Att få barn att lyckas! 

Vi vet att extra anpassningar och särskilt stöd ska ges, men vi har inte alltid kunskapen om hur och på vilket sätt.

 

Skolan ska så långt det är möjligt ge de extra anpassningar eller det särskilda stöd som krävs för att en elev ska nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. (Skolverket hemsida)

Källor: 3 kapitlet 5 § skollagen och Skolverkets allmänna råd
om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, sidan 11.

 

Annelie visar på i utbildningen hur vi kan anpassa på ett sätt som gynnar alla elever och gör skolan tillgänglig för de med särskilda behov Ofta går det att göra mycket anpassningar med enkla metoder och liten  budget. I den här utbildningen går Annelie igenom tips och tricks som hjälper de elever som behöver stöd samtidigt som det gynnar alla elever. Varför de behövs och vilken skillnad det gör för alla barn, lyfts fram i utbildningen.

 

 

Detta kan ingå:

• Struktur och schema

• Kommunikation

• Lektionsdesign

• Läromedel

• Hjälpmedel

• Bedömning

• Fysisk miljö

• Praktiska ämnen

• Schemabrytande aktiviteter och utflykter

• Raster och skollunch

• Bemötande

• Övergångar

 

 

Efter föreläsningen så vill jag att deltagarna har fått med sig detta:

Fördjupade kunskaper kring konkreta metoder och arbetssätt för hur vi kan skapa en skoldag där fler elever lyckas.

 

Omfattning:

Tid 2-3 h , beroende på era önskemål om inriktning. Kontakt tas alltid innan föreläsningen där vi pratar tillsammans igenom vad er målgrupp vill lära sig mer om, vilka förkunskaper de har och vad de har behov av.

Vi ser helst att detta upplägg sker över två tillfällen och då följer vi upp reflektionsfrågorna och fördjupar diskussionen. 

 

För att skapa en fördjupande process, så kan vi kombinera denna föreläsning med någon av Annelie Karlssons andra föreläsningar  

T ex Lågaffektivt bemötande och/eller Specialpedagogik
för fritids.

 

 

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Annelie Karlsson