Lågaffektivt bemötande

– att hantera ett problemskapande beteende

 

Lågaffektivt bemötande är en metod som används för att
hantera ett problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Förutom
att hantera beteendet i stunden handlar metoden om att förebygga genom
kartläggning, utvärdera och förändra. Det handlar om att lära sig att förstå
varför en person uppvisar ett problemskapande beteende, att stötta individen i
att återfå kontrollen och att förebygga för att minska beteendet.

Detta kan ingå:

• Etik

• Vad är ett problemskapande beteende?

• Metoden; Hantera-Utvärdera­Förändra

• Vikten av en god relation

• Stresspåverkan på dig själv och dina egna reaktioner

• Ansvarsprincipen, Kontrollprincipen, Tillitsprincipen
och principen om affektsmitta

• Hantera och förebygga känsloutbrott

• PERMA – positiv psykologi

• Kartläggning

 

Efter föreläsningen så vill jag att deltagarna har fått
med sig detta:

Fördjupade kunskaper kring metoder och hur vi kan
agera för att förebygga och hantera känsloutbrott hos barn med problemskapande
beteende.

 

Omfattning:

Tid 2-3 h , beroende på era önskemål om inriktning. Kontakt tas
alltid innan föreläsningen där vi pratar tillsammans igenom vad er målgrupp
vill lära sig mer om, vilka förkunskaper de har och vad de har behov av.

Vi ser helst att detta upplägg sker över två tillfällen
och då följer vi upp reflektionsfrågorna och fördjupar diskussionen.

För att skapa en fördjupande process, så kan vi
kombinera denna föreläsning med någon av Annelie Karlssons andra föreläsningar;

Tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer

 

Specialpedagogik för fritids.

 

 

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Annelie Karlsson