Den vetenskapande läraren

Att genomföra förändringsarbete som är vetenskapligt och systematiskt, är inte så svårt som man kan tro. Genom att arbeta utifrån en metod där den önskade förändringen (målsättningen) bryts ned i olika aktiviteter som sedan följs upp systematiskt i en nära dialog mellan den som leder processen (skolledare, förstelärare el dyl) och läraren, så kan vetenskaplighet och systematik uppnås.

Forskaren Martin Lackéus har tillsammans med kollegor tagit fram en metod (LoopMe) för att öka reflektion hos deltagarna, skapar vetenskaplighet i processerna men framför allt ökar möjligheten för att få genomslag av den kompetensutveckling som är önskvärd.

Utbildningen innehåller:

·       Hur vi kan skapa kompetensutveckling som gör att ”allas röster hörs”.

·       Hur fördjupad reflektion och dialog kan bli en naturlig del i förändringsprocesser

·       Metodens olika vetenskapliga grunder

Kollegiala samtal om litteratur och arbetssätt är bra och stöd för många. Men hur vet vi att alla kommer till tals? Hur vet vi att alla har tagit till sig och reflekterat på djupet kring det som ska göras? Om det brister i detta, hur vet vi då att vad vi ska analysera och utifrån vilket underlag vi ska ta nya beslut?

Mycket kompetensutveckling sker på våra förskolor och skolor. Men vi ser långt ifrån effekter av allt det som genomförs. Det innebär mycket frustration i våra verksamheter hos både skolledare och medarbetare.

Med denna utbildning vill skapa förutsättningar för ökad hållbarhet i utvecklingsarbetet på våra förskolor och skolor.

 

Efter utbildningen så vill vi att deltagarna har fått med sig:

Insikt i möjligheten av att skapa kompetensutvecklingsprocesser som är hållbara, vetenskapliga och ger ökad reflektion.

Omfattning:

 

Minst en halvdag. Fördjupad process över flera tillfällen är önskvärd.

 

 

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Martin Lackéus