Martin Lackéus

Martin Lackéus är forskare och lärare vid avdelningen Entrepreneurship and Strategy på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hans forskning handlar om handlingsbaserad utbildning, om hur man gör människor mer entreprenöriella och om hur man mäter lärande inom utbildning och fortbildning. Martin driver också ett avknoppningsföretag från Chalmers som bygger ett digitalt forskningsverktyg. Via detta verktyg samlas statistik in från användare kring känslomässighet och andra mjuka faktorer som sedan kan analyseras statistiskt.
MeAnalytics Portrait_kvadrat