Ann S Pihlgren

Pedagogikforskare och fil. dr. Ann S. Pihlgren är Ignite Research Institutes forskningsledare. Hon leder institutets forskning och ansvarar för kvalitén i samarbetet med de olika forskare och organisationer som ingår i Ignites svenska och internationella kompetensnätverk. Anns forskningsfokus är tänkande, samspel och dess didaktiska konsekvenser och hon har presenterat forskningsrapporter om bland annat klassrumsdialog, tänkande i klassrummet, sokratiska samtal, elevinflytande, fritidspedagogik, rektors feedback till lärare och elevledda utvecklingssamtal. Hon doktorerade 2008 med avhandlingen Socrates in the Classroom, som tilldelades Skolportens stipendium som årets bästa avhandling. Ann har också erhållit Dagsugglan för sitt arbete med elevinflytande i svensk skola. Hon är författare till och redaktör för flera pedagogiska och didaktiska böcker, exempelvis: Sokratiska samtal i undervisningen. Lund: Studentlitteratur (2010). Demokratiska arbetsformer – Värdegrundsarbete i skolan. Lund: Studentlitteratur (2012). Det tänkande klassrummet. Stockholm: Liber (2013). Fritidspedagogik. Lund: Studentlitteratur (redaktör, 2011). Fritidshemmets didaktik. Lund: Studentlitteratur (redaktör, 2013). Hon är också publicerad i antologier, forskningstidskrifter, pedagogiska magasin och tidskrifter. Filmklipp från hennes föreläsningar finns på nätet och i utbildningsradions programutbud. Ann är också internationell styrelseledamot av The National Paideia Center i USA, se www.paideia.org. Bred och lång erfarenhet av skolan Ann har en lång och bred erfarenhet av arbete i skolan – som lärare, rektor och förvaltningschef, utvärderare, kvalitetsutvecklare, kvalitetskonsult, forskare, skolpolitiker, lärarutbildare och studierektor på universitetets lärarutbildning. Förutom forskning och lärarutbildning arbetar hon numera med utveckling, ledarskap och kvalitet i exempelvis handledning, ledar- och lagutbildningar samt pedagogisk utveckling, både i Sverige och utomlands – USA, Slovakien, Singapore, Stockholms universitet, Lettland, Estland, Nya Zeeland, Istanbul och Iran är några av de senaste platser hon föreläst och arbetat i. Mer information och forskningsartiklar finner du i Bibliotek och Bokhandel.
Ann_Muppskolan_kvadrat