Joanna Lundin

Joanna Lundin är legitimerad lärare med lång erfarenhet av att arbeta i skolans värld. Under många år arbetade hon som ämneslärare, främst på högstadietFör att fylla på sin verktygslåda som lärare utbildade hon sig till coach och hon har också läst olika specialpedagogiska kurser med inriktning NPF. Med tiden har hennes intresse och engagemang kring frågor som rör NPF vidgats till att handla om tillgänglighet i ett större perspektiv, i skolan men också i samhället i stort.Sedan 2018 arbetar hon heltid med sitt företag Skolkraft, i vilket hon utbildar och handleder skolpersonal i hela Sverige inom områden som NPF, tillgängligt lärande, ledarskap, fysisk lärmiljö mm. Parallellt med detta har hon skrivit två böcker: En skola som fungerar – för alla (2017, Studentlitteratur) och Ett lärande som fungerar – för alla (2020, Studentlitteratur.) Hon är övertygad om att grunden till utveckling i t ex lärande samt fysiskt och psykiskt mående bygger på ett tillgänglighetstänk där alla får vara med utifrån sina förutsättningar.
Joanna_kvadrat