Leif Strandberg

Psykolog och författare. Författare till boken ”Vygotskij i praktiken”. Är troligtvis en av de främsta uttolkarna i Sverige av Vygotskijs teorier om samverkan mellan människor. Leif Strandberg placerar in dessa teorier, på ett mycket konkret sätt, i förskolan, anpassade grundskolan samt grundskolans verksamhet
Leif_Strandberg_2017_FF (002)