Fredrik Kennebäck

Ma/No lärare och har jobbat 8 år inom skolan både som 4-6 lärare men även 7-9 lärare. Grundare av FREKEN AB som erbjuder ett stort antal produkter inom det digitala området. Produkter som underlättar och konkretiserar den digitala undervisningen. Fredrik är oerhört uppskattad föreläsare och inspiratör för att integrera det digitala i vår undervisning.
Fredrik_kvadrat