Hållbar arbetssituation i förskolans vardag – för personal och barn

 

 Under en vanlig arbetsdag, så möter vi många utmaningar. Vi känner oss ofta otillräckliga trots att vi gör så gott vi kan. När den känslan blir ständigt eller ofta närvarande så finns risken att det egna måendet och relationerna till kollegor och barn påverkas negativt.

Då gäller det att ha kunskaper och verktyg som ger dig möjligheter minska stressen, prioritera rätt saker och fokusera på det som är möjligt att förändra. Vi vill med denna kurs ge dig dessa verktyg.


Kursupplägget innehåller 8 stycken inspelade filmer, på 20-30 min, samt en introduktionsfilm med förskolepsykologen Anna Hellberg. Inför och mellan varje film så kommer ni att kunna jobba med olika typer av uppgifter för att förankra och fördjupa tanken med kursupplägget.  Uppgifterna finns i ett välgenomarbetat arbetsmaterial som ni ingår i kursupplägget.

Kursen kan genomföras enskilt, men en stor fördel är om den genomförs tillsammans med kollegor. Arbetar ni tillsammans med kollegor, använd så ofta som möjligt arbetssättet att först tänka enskilt innan ni börjar diskutera frågeställningarna.


Kursen behandlar dessa moment.

INTRO-FILM   

 DEL 1: STRESS OCH ÅTERHÄMTNING

Hur kan vi förstå stress och när
blir stressen farlig? Behovet av återhämtning – hur identifierar man vad man
behöver och hur får vi in detta i vardagen?

 

DEL 2: ETISK STRESS OCH EMPATITRÖTTHET

Vilka risker finns med ett
känslomässigt krävande arbete och hur kan vi hantera etiska dilemman i
småbarnspedagogikens vardag?

 

DEL 3: FOKUSERA OCH PRIORITERA

Vad ska vi ta fasta på? Vad kan vi
påverka? Introduktion av verktyget Circle of control – en modell som
hjälper pedagoger att fokusera och prioritera i en fullspäckad vardag

 

DEL 4: PERSONALENS SAMARBETE

Att skapa tillit och ett samarbete
som får personalen att må bra och trivas på jobbet. Ge varandra feedback som
kollegor – hur återkopplar vi till varandra på ett professionellt och ödmjukt
sätt?

 

DEL 5: UTVECKLA EN HÅLLBAR GRUND I BARNGRUPPEN

Att bygga en robust grund, främja
trygghet och skapa förutsättningar för lärande.

 

DEL 6: UTVECKLA RELATIONSARBETET FÖR ATT MINSKA STRESS

Att stärka relationer och hitta
vägar fram när det är svårt. Verktyget relationscirklar introduceras som
stöd för att säkerställa alla barns tillgång till goda relationer.

 

DEL 7: MÖTA BARN SOM UTMANAR

Att öka förståelsen för barn som
utmanar – introduktion av stödverktyget ”Isbergsmodellen” som hjälper pedagoger
att identifiera barns behov.

 

DEL 8: HANTERA FÖRÄLDRASAMVERKAN SOM UTMANAR

Kluriga vårdnadshavarkontakter –
hur kan vi bygga relationell tillit när det är svårt, för att minska konflikter
och främja välmående hos pedagoger, föräldrar och (indirekt) barn. 

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Anna Hellberg Björklund