Vi skapar en heldagskonferens hos er, Anpassad grundskola 2.0

Autistic syndrome diagnosis and autism person as a symbol of a child with special learning challenges in a 3D illustration style.

Utvecklingsfokus – Elevsyn – Framtid   Denna konferens vill belysa och förstärka det utvecklingsfokus och positiva elevsyn som växer fram i ökad utsträckning i våra anpassade grundskolor. Det är elevernas framtid som vi skapar! Alla elever är kompetenta! Deras framgång hänger till stor del på ”huret”, dvs hur vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling… Fortsätt läsa Vi skapar en heldagskonferens hos er, Anpassad grundskola 2.0

Värdeskapande lärande

  – att göra skolan till en del av samhället   Lär vi för skolan eller lär vi för livet? Känner våra barn och elever relevans i de uppgifter de jobbar med?    Med värdeskapande lärande som undervisningsmodell så upplever barnen/eleverna ökad motivation. Värdeskapande lärande kan vara att samarbeta med pensionärer på äldreboende, läsa för yngre elever, göra hälsoprogram för… Fortsätt läsa Värdeskapande lärande

Tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer

 Att få barn att lyckas!  Vi vet att extra anpassningar och särskilt stöd ska ges, men vi har inte alltid kunskapen om hur och på vilket sätt. Skolan ska så långt det är möjligt ge de extra anpassningar eller det särskilda stöd som krävs för att en elev ska nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. (Skolverket hemsida) Källor: 3 kapitlet… Fortsätt läsa Tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer

Den kompetenta eleven, i anpassad grundskola/ särskola

Autistic syndrome diagnosis and autism person as a symbol of a child with special learning challenges in a 3D illustration style.

-vår kunskapssyn avgör!   Vi vill alla att våra elever ska lyckas, men hur skapar vi bättre förutsättningar för detta i anpassad grundskola/särskola?   Alla elever är kompetenta! Deras framgång hänger till stor del på ”huret”, dvs hur vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling för varje enskild individ. Och hur vi ser på eleven… Fortsätt läsa Den kompetenta eleven, i anpassad grundskola/ särskola