Webinarium – Att äga och utveckla rollen som karriärlärare

Inbjudan till ett smakprov på kursen:                      ”Att äga och utveckla rollen som karriärlärare”                                      – Processinriktadutbildning för förstelärare, arbetslagsledare och lektorer” Datum och tid: 1 december kl.09.00-9.50 Plats: Zoom Målgrupp… Fortsätt läsa Webinarium – Att äga och utveckla rollen som karriärlärare

Värdeskapande lärande

  – att göra skolan till en del av samhället   Lär vi för skolan eller lär vi för livet? Känner våra barn och elever relevans i de uppgifter de jobbar med?    Med värdeskapande lärande som undervisningsmodell så upplever barnen/eleverna ökad motivation. Värdeskapande lärande kan vara att samarbeta med pensionärer på äldreboende, läsa för yngre elever, göra hälsoprogram för… Fortsätt läsa Värdeskapande lärande

Tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer

 Att få barn att lyckas!  Vi vet att extra anpassningar och särskilt stöd ska ges, men vi har inte alltid kunskapen om hur och på vilket sätt. Skolan ska så långt det är möjligt ge de extra anpassningar eller det särskilda stöd som krävs för att en elev ska nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. (Skolverket hemsida) Källor: 3 kapitlet… Fortsätt läsa Tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer

Naturvetenskap och teknik i förskola

Happy little boy looking through magnifying glass on a sunny day

Under den här kursen kommer vi tillsammans bearbeta de områden som behandlas inom naturvetenskap i förskolans läroplan. Utbildningen syftar till att stödja pedagoger i sin roll att planera och genomföra undervisning som stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande.  Vi utgår från de områden inom naturvetenskap och teknik som lyfts i läroplanen och visar hur… Fortsätt läsa Naturvetenskap och teknik i förskola

Matematik i förskolan

toddler girl play number blocks for homeschooling

I  Under den här utbildningen kommer vi tillsammans bearbeta de områden som behandlas inom matematik i förskolans läroplan. Kursen syftar till att stödja pedagoger i sin roll att planera och genomföra undervisning som stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Innehållet utgår från de generella grundpelare som barns tidiga matematikutveckling bygger på, oavsett barnets kulturella eller… Fortsätt läsa Matematik i förskolan

Att möta barn i sorg och kris i förskolan

I våra barns liv så är allt inte skimrande och lyckligt. Dödsfall, skilsmässa, olyckor sker eller att en förälder hamnar i fängelse. Svåra situationer för barn att hantera, men situationer som vi som pedagoger måste ha beredskap, kunskap om, samt metoder för att möta när det sker.   Att barn visar reaktioner, både känslomässigt och… Fortsätt läsa Att möta barn i sorg och kris i förskolan

Att möta barn med trauma i förskolan

Antalet barn med olika trauman är tyvärr större än vi oftast tror. Trauman hos barn uppstår inte enbart hos barn som kommer från krigsdrabbade områden. Att se en förälder bli utsatt , missbruka droger eller att själv utsättas för psykologisk misshandel kan skapa djupa sår hos barn. Det finns stor potential för förskolan och pedagoger… Fortsätt läsa Att möta barn med trauma i förskolan

Möta och förebygga explosivt beteende i förskolan

En del barn har svårt att reglera sina känslor och att hantera både det som bubblar upp inuti dem och det som händer i omgivningen. Som pedagog behöver man både ha förståelse för vad ett explosivt beteende hos ett barn kan handla om och strategier i stunden när ett kaosläge är ett faktum. Vi behöver… Fortsätt läsa Möta och förebygga explosivt beteende i förskolan

Anknytning, introduktion och relationsskapande i förskolan

Att jobba trygghetsskapande ger barnen en bästa möjliga tid på förskolan. När ett barn börjar förskolan behöver det redan från början skapa relation till vuxna som kan trösta och trygga barnet när det ska klara sig utan föräldrar under vistelsetiden på förskolan. Denna process påbörjas ofta direkt när barnet introduceras i förskolan. För de flesta… Fortsätt läsa Anknytning, introduktion och relationsskapande i förskolan

Förskola och förskoleutveckling, på vetenskaplig grund

I skollagen slås det fast att förskolans undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att undervisningen ska vara forskningsbaserad på så sätt att det finns stöd i forskning för de metoder som vi använder och de kunskaper som arbetas med (se www.skolverket.se) Eller att förskolepersonalen stödjer sig på erfarenheter som prövats under en… Fortsätt läsa Förskola och förskoleutveckling, på vetenskaplig grund